Onderdeel van de SWKGroep

De SWKGroep

De kracht van ontwikkeling in kinderopvang, buurtwerk en zorg Foto SWKGroep ms

‘Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven verwonderen’
Of je nu oud of jong bent, die verwondering moet je vasthouden.

De verschillende organisaties van de SWKGroep zorgen dagelijks dat kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen de juiste handvaten en ervaringen aangereikt krijgen om zich te ontwikkelen. Door actief te zijn in kinderopvang, buurtwerk en zorg verbinden wij mensen en organisaties. Zo ontdekken zij wat hun kracht is en leren ze hoe ze deze kunnen inzetten. Hiermee helpen wij jong en oud om te kunnen functioneren in de wereld van de toekomst.

 

Triodus

www.triodus.nl
Lees meer
Bij Triodus wordt er gewerkt vanuit een duidelijke pedagogische visie die mede is gebaseerd op de filosofie van Loris Malaguzzi, de inspirator van Italiaanse kindercentra in Regio Emillia, een kleine stad in Noord-Italië. Zijn uitspraak: “Een kind heeft honderd talen, maar de school en de samenleving stelen er negenennegentig van”, is voor Triodus een bron van inspiratie.
Waar mogelijk worden die honderd talen, die honderd fantasieën, die honderd manieren waarop uw kind zich kan ontwikkelen volop benut. Uw kind krijgt dan ook alle vrijheid om zich op eigen tempo en eigen kracht te ontplooien.

SWKFacet

www.swkfacet.nl
Lees meer
SWKFacet is het shared service center binnen de SWKGroep. Daar waar de aangesloten organisaties van de SWKGroep zich richten op hun core business, neemt SWKFacet hen het secundaire proces uit handen. Zij heeft een compleet pakket aan diensten gebundeld waaronder facilitaire diensten, ICT, huisvesting, financiën, P&O, Kwaliteit, Marketing en Marketingcommunicatie en Informatie en Plaatsing Kinderopvang. Zij werkt uitsluitend met specialisten op de genoemde vakgebieden zodat de organisaties verzekerd zijn van een goede kwaliteit.

Naast de aangesloten organisaties biedt SWKFacet haar diensten, wel of niet gebundeld, ook aan organisaties buiten de SWKGroep aan. Zij is gespecialiseerd in het faciliteren van organisaties op het gebied van kinderopvang, (jeugd)zorg, jeugd en jongerenwerk en buurtwerk.

SWKFacet is flexibel opererend onder een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008.

Stichting GroeiBriljant

www.stichting-groeibriljant.nl
Lees meer
Stichting GroeiBriljant is een organisatie volop in ontwikkeling met het kind als middelpunt. Onze uitgangspunten zijn; een veilige omgeving en zorg en respect voor het kind. Stichting GroeiBriljant biedt opvang in peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in de vorm van huiskameropvang voor kinderen met een indicatie in het centrum van Rotterdam.

Stichting DeTafelVan

www.stichtingdetafelvan.nl
Lees meer

DeTafelVan is een stichting die oplossingen levert voor tussenschoolse opvang (TSO) op scholen. Om scholen te ondersteunen bieden wij een pakket voor de tussenschoolse opvang. Dit pakket bestaat uit:

  • klanten- en financiële administratie
  • begeleiding van de tussenschoolse opvang
  • werving, selectie, inzet en uitbetaling van vrijwilligers

KOKO Kinderopvang

www.kokokinderopvang.nl
Lees meer
KOKO Kinderopvang biedt al ruim 30 jaar kinderopvang aan, van oudsher in de kernen van Vleuten-De Meern en sinds een aantal jaren ook in delen van Leidsche Rijn. De ontwikkeling van kinderen staat bij KOKO centraal. Het gaat daarbij vooral om de manier waarop het kind zich ontwikkelt en niet om wat het moet bereiken. KOKO staat voor kwalitatief goede kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar, tegen een acceptabele prijs. KOKO stelt zich op als een deskundige partner die actief inspeelt op de behoeften van kinderen. KOKO hanteert het uitgangspunt dat veiligheid gewaarborgd moet zijn. KOKO onderscheidt zich door een respectvolle werkhouding, waardoor zowel ouders/verzorgers en hun kinderen, als medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen. KOKO streeft naar verbondenheid tussen ouders/verzorgers, pedagogisch medewerker en kind.

Kinderopvang BijDeHand

www.kov-bijdehand.nl
Lees meer
Kinderopvang BijDeHand is de grootste kinderopvangorganisatie in Rotterdam. Klantgerichtheid, professionaliteit en ontwikkeling door deskundigheidsbevordering staan bij BijDeHand hoog in het vaandel, waarbij het kind altijd het uitgangspunt is. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar heeft BijDeHand op 53 locaties hele dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en tussenschoolse opvang. Ook aan de meer kwetsbare kinderen biedt BijDeHand plaats. Een veilige omgeving en respect voor het kind vormen de basis van onze opvang. Daarbinnen biedt BijDeHand ruimte aan verschillende pedagogische stromingen, zodat er altijd wel een locatie is die aansluit bij uw ideeën over opvoeding!

Kern Kinderopvang

www.kern-kinderopvang.nl
Lees meer
Kern Kinderopvang biedt professionele opvang voor kinderen in de leeftijd tussen 0 en 13 jaar. Kinderdagverblijf, peuterspeelzalen (speelhuis of speeltaalhuis) en buitenschoolse opvang. Kern Kinderopvang hecht veel waarde aan een hoge kwaliteit en heeft een vooruitstrevende pedagogische visie. De aandacht gaat uit naar een evenwichtige ontwikkeling van het individuele kind. Hierdoor vinden kinderen makkelijker een eigen plaats in de samenleving waardoor zij ook later in hun leven beter functioneren.

IJsselkids

www.ijsselkids.nl
Lees meer
IJsselkids is de kinderopvangorganisatie in Capelle aan den IJssel die alle opvangsoorten aanbiedt voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar in de vorm van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. IJsselkids stelt het kind centraal en vindt kinderparticipatie zeer belangrijk. IJsselkids is HKZ gecertificeerd. Zij werkt in haar rol als pedagogisch deskundige op het gebied van kinderopvang sinds jaar en dag intensief samen met scholen en andere belangrijke partners. Samen met de partners wordt de verantwoordelijkheid genomen voor het ontwikkelen van een sluitend aanbod voor kinderen in Capelle aan den IJssel.

De Buitenwereld

www.debuitenwereld.net
Lees meer
De Buitenwereld biedt hoogwaardige begeleiding aan kinderen met een gemiddeld tot hoger IQ met een psychiatrische stoornis in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar. De Buitenwereld is een vooruitstrevende en ondernemende zorginstelling die vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid gespecialiseerde begeleiding en (waar nodig) behandeling biedt aan haar cliënten. Samen met partners wil zij een compleet zorgaanbod bieden aan GGZ-kinderen in de regio. Samenwerking staat op de voorgrond om tot een compleet zorgaanbod te komen.

CurZus&Zo

www.curzusenzo.nl
Lees meer
CurZus&Zo is een zelfstandige organisatie binnen de SWKGroep. Voor particulieren, scholen, bedrijven en kinderopvang organiseren zij een zeer gevarieerd programma aan cursussen en workshops.

Het team van CurZus&Zo werkt met ongeveer 150 vakdocenten die cursussen en workshops geven aan volwassenen op het gebied van muziek, dans en beweging, tekenen en schilderen, creativiteit, kunst en cultuur en EHBO/BHV (voor medewerkers van bedrijven maar ook voor particulieren) en taallessen voor pedagogisch medewerkers (methode Allemaal Taal).

Cursussen en workshops voor kinderen op kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, brede school activiteiten waarin aandacht wordt besteed aan talentontwikkeling en het ontwikkelen van sociale competenties.

CurZus&Zo biedt ook maatwerk. Heeft u een specifieke vraag voor een training, cursus, of een teamuitje of activiteit voor uw personeelsvereniging? Zij denken graag mee.

COKD Kinderopvang

www.cokd.nl
Lees meer
COKD Kinderopvang is met meer dan 150 medewerkers op meer dan 15 locaties één van de grootste non-profit kinderopvangorganisaties in Dordrecht en de Hoeksche Waard. COKD Kinderopvang biedt hoogwaardige dag- en buitenschoolse kinderopvang en is in daarin toonaangevend in haar werkgebied. COKD Kinderopvang biedt, samen met ouders en partners, een verantwoord opvoedingsmilieu waarbij het kind zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Buurtwerk

www.buurtwerk.nl
Lees meer

Buurtwerk staat voor een wijk- en buurtgerichte aanpak van sociale vraagstukken. We staan dichtbij de mensen, dichtbij de problemen en dichtbij de oplossingen.

Buurtwerk inspireert
Buurtwerk ziet het als haar belangrijkste taak om mensen te inspireren. Om zo het beste uit zichzelf en uit hun buurt te halen. Wij activeren bewoners, ondernemers, organisaties en instellingen in de buurt en verbinden ze. Met als doel: samen wat moois maken van de buurt. Een sociale buurt waarin mensen zich veilig voelen, zorgzaam zijn voor elkaar en waar ondernemerszin volop kansen krijgt.